Welkom Transformational Friend: Tiffany Pergens - oprichtster

De oprichting van een beweging


De komende tijd stellen we maandelijks nieuwe Transformational Friends voor. Dit zijn (young) professionals in het publieke domein die actief onze leefomgeving verduurzamen, met passie & visie. Om te starten, begin ik bij mijzelf: Tiffany Pergens (25).


Mijn droom: de mens en natuur terug in hun kracht

Een duurzame leefomgeving start bij jezelf transformeren. Bewust zijn van je eigen patronen, leefstijl en omgang met de natuur is essentieel om duurzaam te transformeren. Binnen het publieke domein is (te) lang gesproken over duurzame maatregelen die we met elkaar zouden nemen. De klimaatcrisis komt steeds sneller op ons af waardoor een fundamentele shift in ons collectieve bewustzijn onontkoombaar is. Vanuit mijn werkzaamheden in het publieke domein (zowel ambtelijk als politiek) vond ik het tijd voor eigen verantwoordelijkheid. Ik neem verantwoordelijkheid door A. duurzaam te leven, B. bestaande 'oude' structuren en patronen tegen het licht te houden (ambtelijk en politiek), C. door een eigen beweging op te richten voor de nieuwe generatie (Transformational Friends) en D. spiritualiteit te verbinden met duurzaamheid (voor velen nog een taboe). Mijn missie is bestaande systemen en patronen die ons in een vervuilde leefomgeving houden te transformeren. Ik geloof in een wereld waarin waardes als eenheidsbewustzijn, verbinding, gelijkheid, duurzaamheid & harmonie ons wereldbeeld vormen. Een gezonde leefomgeving zorgt ook voor de bevordering van jouw individuele gezondheid. 'Oude' waardes als ego, gescheidenheid, hiërarchie en vervuiling brengen ons alleen maar meer schade toe. Bestaande structuren en systemen die ons houden in een ongezonde innerlijke en uiterlijke wereld transformeer ik om sneller een duurzame leefomgeving te realiseren. Ik wil komende generaties een verbonden wereld geven waarbij in harmonie met de mens en natuur geleefd wordt. Meer weten over mijn drijfveren? Kijk dan even op mijn pagina of lees mijn blog.
'Ik geloof in een wereld waarin waardes als eenheidsbewustzijn, verbinding, gelijkheid, duurzaamheid & harmonie ons wereldbeeld vormen'

De oprichting van Transformational Friends: een publieke beweging

Transformational Friends is opgericht om het bewustzijn van publieke professionals te verhogen om sneller een duurzame leefomgeving te realiseren. Tijdens mijn werkzaamheden voor het Nationaal Bodem Traineeship en de provincie Gelderland zag ik in hoe belangrijk onze bijdrage als publiek professional is, en wat er nodig is om sneller te transformeren. De behoefte aan rust, natuur en verbondenheid neemt toe in onze samenleving. Voor 'rust' zoeken we verderop groene en 'rustige' gebieden op terwijl we juist onze eigen leefomgeving meer moeten verduurzamen. Onze leefomgeving verduurzamen is de grootste uitdaging voor de komende jaren. Het publieke domein (de Europese Unie, ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen etc.) zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor deze transformaties in onze leefomgeving. Met man en macht werken we, en gaan we de komen jaren hard werken aan deze transformatie. Publieke organisaties zijn veelal onvoldoende ingericht op de dynamiek die duurzaamheidsopgaven vragen. Zo zie je veel versnippering in maatregelen, mist een integraliteit tussen bestuurders en worden verantwoordelijkheden weggeschoven door onvoldoende ownership. In de publieke sector wordt vaak hiërarchisch acteert waardoor opgaven onvoldoende verbonden zijn. Het is tijd voor het juiste politiek, bestuurlijk en ambtelijke voorbeeld.


'Transformational Friends verpersoonlijken de duurzaamheidstransitie & geven een publieke voorbeeldfunctie'

Het is tijd om persoonlijker en verantwoordelijker naar onze duurzaamheidstransitie te gaan kijken. Een transitie start bij een innerlijke transformatie. Dit raakt ook je eigen bewustzijn. Hoe kijk jij als professional naar deze wereld? Waarom acteer je zoals je acteert? En wanneer zorgen je eigen verlangens voor minder verbondenheid in opgaven? Of welke skills zou je meer kunnen ontwikkelen? Transformational Friends transformeren zichzelf en daardoor bestaande systemen die ons vasthouden in een ongezonde innerlijke en uiterlijke wereld. (Young) professionals in het publieke domein werken samen aan een duurzame leefomgeving. Politieke, bestuurlijke, ambtelijke én individuele transformaties doen wij samen. Vanuit verschillende sectoren stimuleren wij transformaties om onze leefomgeving te harmoniseren. Eenheidsbewustzijn, een holistische kijk, verantwoordelijkheid en transformatie zijn kernbegrippen om onze duurzaamheidstransitie te verpersoonlijken. Samen evolueren we naar een verhoogd bewustzijn over ons eigen aandeel in de duurzaamheidstransitie.


Waar werk ik aan?

Ik breng actief pioniers in het publieke domein bij elkaar en interview bestuurders, raadsleden, (jonge) ambtenaren en enthousiaste ondernemers die werken aan een duurzame leefomgeving. Ook schrijf ik zelf opinie artikelen en ben ik politiek actief op het gebied van duurzaamheid. Recent ben ik gestart met de ontwikkeling van cursussen en trainingen. Heb jij interesse om met mij samen te werken, een podcast op te nemen of jouw originele verhaal te delen? Neem dan contact met mij op.


#transformationalfriends #trainingen #integraalwerken #publiekedomein #duurzaamheid #drijfveren #voorstelrondes

0 comments