Welkom Transformational Friend: Rémon Mulder

De komende tijd stellen we maandelijks nieuwe Transformational Friends voor. Dit zijn (young) professionals in het publieke domein die actief onze leefomgeving verduurzamen, met passie & visie. Deze keer stellen we stedenbouwkundig ontwerper Rémon Mulder (26) voor. Rémon studeert af aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en is werkzaam voor de gemeente Dordrecht. Vandaag geeft Rémon zijn visie op de transformatie naar meer duurzaamheid in de wereld van ruimtelijke ontwerpers.

Ontwerper van de stad in transitie

De stad is van iedereen. Dat maakt het tot een complex systeem waarin allerlei belangen mee wegen. Heb je het over stedenbouw, dan heb je het over de leefomgeving van 92 procent van alle inwoners van Nederland. Die wonen namelijk allemaal in een stad. De overige acht procent van de Nederlanders woont in landelijk gebied. Dit belangrijk is om de steden in stand te houden. Denk bijvoorbeeld aan het verbouwen van voedsel en het leveren van energie. De stad en het landelijke gebied kunnen gezien worden als communicerende vaten. Is er bijvoorbeeld een grote behoefte aan woningen in de stad? Dan zal dit effect ook uitstralen naar het landelijk gebied.


Het klimaatakkoord van Parijs heeft er voor gezorgd dat we anders zijn gaan kijken naar stedelijke ontwikkeling. Op dit moment zijn we bezig met de energietransitie. Een van de grootste operaties die onze steden ooit gekend hebben. De stad is niet langer een parasiet die natuurlijke hulpbronnen uit andere gebieden leeg trekt, maar zal een ecosysteem moeten worden waar, net zoals op het platteland, voedsel verbouwd kan worden en energie opgewekt kan worden. Als stedenbouwkundig ontwerper zal ik de komende jaren betrokken zijn bij de vormgeving van het stedelijke ecosysteem dat meer in balans is met het landschap en de aarde.


Proces van lange adem

De beslissingen die stedenbouwkundigen maken gaan voorbij aan politieke ambtstermijnen (vier jaar) of aanstelling van een burgemeester (termijnen van zes jaar) en moeten los kunnen staan van de waan van de dag. De stedenbouwer moet soms wel vijftig tot honderd jaar vooruit durven kijken. Hoe verder vooruit, hoe lastiger het wordt om toekomstscenario’s te voorspellen. Dit maakt het moeilijk om de juiste keuzes te maken. Eenmaal gerealiseerd kunnen plannen een grote impact hebben op onze leefomgeving. Er is veel lef en inzicht nodig om deze beslissingen te kunnen maken. Dit geldt ook voor de energietransitie.


Meerdere oplossingen

Naast een aantal voor de hand liggende opties, zoals het plaatsen van zonnepanelen op daken en gebruik maken van aardwarmte, zijn er verschillende andere manieren waarop een stad verduurzaamd kan worden. Natuur inclusief bouwen betekent dat je de stad bouwt in harmonie met de natuur. Door het plaatsen van ingebouwde nestkasten, met planten begroeide muren en groene daken die water vasthouden. De botsing tussen de stad en het landelijke gebied wordt hier minder hard. Dit zou de druk op deze communicerende vaten kunnen verminderen. Om dit goed te kunnen doen, moeten dit soort dingen vanaf het begin meegenomen worden in een ontwerpproces. Verder zou je kunnen denken aan een ander aspect van duurzaamheid: bestendigheid. Stadsstructuren met een lange levensduur kunnen een grote bijdrage leveren aan het verminderen van stikstof- en CO2-uitstoot die vrijkomt bij de bouw. Om hier inspiratie voor op te doen, moeten we niet kijken naar de toekomst, maar naar het verleden. Zo zouden heel veel historische binnensteden als duurzaam aangemerkt kunnen worden. Het stratenpatroon en de gebouwen van historische steden gaan al honderden jaren mee, en zijn nog steeds gewilde plekken om te wonen.


Mijn rol in de stedelijke transformatie & Transformational Friends

Om opgaven binnen de stedenbouw inzichtelijk te maken, is de tekening een belangrijk hulpmiddel. Niet alleen bij ruimtelijk professionals onderling, maar ook naar het grote publiek. Inwoners van een stad kunnen zich zo een beeld vormen van de toekomst. Ik vind het belangrijk om onderzoek te doen naar nieuwe manieren van verbeelden, om zo ingewikkelde plannen op een heldere manier uit te kunnen leggen aan iedereen die daar belang bij heeft. De beelden die ik maak, gebruik ik om te ontwerpen aan de herinrichting van straten, nieuwe duurzame woonwijken en toekomstvisies voor gemengde binnenstedelijke gebieden.


In contact komen met Rémon? Op mijn website zijn een aantal projecten te zien waar ik de afgelopen jaren aan gewerkt heb. Ik werk graag met andere Transformational Friends samen om de leefomgeving van de toekomst vorm te geven. Ook schreef Rémon voor Transformational Friends een bijdrage genaamd 'het perfecte plaatje'. Hierin neemt Rémon jullie mee in de rol van verbeelding bij het oplossen van wicked problems zoals de energietransitie.


#stedenbouw #ontwerp #transformeren #ruimtelijkeprofessionals #youngprofessional #rotterdam #stedelijkeontwikkeling #energietransitie

0 comments