Onze duurzaamheidstransitie verpersoonlijken

“Maak het verschil”


April 2020 – In onze samenleving wordt een steeds groter beroep gedaan op jouw eigen veranderkracht. Daarnaast zijn er beleidsregels, bijeenkomsten en initiatieven om ‘duurzamer’ te leven. Maar hoe verantwoordelijk zijn we met ons allen? En hebben we wel goede voorbeelden? In organisaties gaat het ook alsmaar over dingen om ons heen en over alles wat ‘anders’ zou moeten. De kracht van verandering zit echter in jezelf. In tijden van transitie moet je weerbaar en zelfbewust zijn om mee te vliegen. In ons inhoudelijk werk vergeten we dit vaak, terwijl jij als mens juist centraal moet staan. Wat is jouw veranderkracht? Welke verandering wil jij teweegbrengen? En hoe kun jij duurzaam transformeren?


Een transformatie gaat over jezelf

Ons gedrag wordt gevormd door onze eigen patronen en percepties van zaken. In veel werk gaat het slechts over inhoud, waarbij we vervolgens automatisch verwachten dat zaken veranderen. Ook worden verantwoordelijkheden veelal verplaatst naar zaken buiten onszelf. Anders werken kan niet zomaar veranderen door een manager of nieuwe regels. In tijden van transitie moeten we ten eerste reflecteren op onszelf. Veranderkracht zit namelijk alleen in onszelf en heeft te maken met eigen verantwoordelijkheid nemen over je eigen gedrag. Je kunt immers je omgeving alleen veranderen als je je bewust ben van je eigen veranderkracht. Breek je eigen patronen eens open en zie wat er gebeurt.


Verplaats je verantwoordelijkheid niet!

Binnen veel werkvelden wordt gesproken over ‘meer aandacht voor duurzaamheid’. Er worden veel beleidsregels, plannen, wetgeving en tools ontwikkeld om ‘duurzamer’ te worden. Ons gedrag is daarbij veelal ondergeschikt. Kijk maar eens naar beleidsschrijvers of politici die zelf schrijven en spreken over duurzaamheid maar zelf in hun privéleven geen verantwoordelijkheid nemen om actief bij te dragen. In tijden van transitie gaat het ook om inspirerend leiderschap. Dit start bij zelf verantwoordelijkheid te nemen in zowel je professioneel als privéleven om anderen te inspireren en actief bij te dragen aan de duurzaamheidstransitie. Alleen dan kunnen we samen transformeren.


“Let op je eigen lifestyle, hiermee kun je iedere dag opnieuw beginnen”


Daarnaast is het van belang om als professional eerst naar binnen te keren vóór een verandering in te stappen. Wat drijft jou? Wat wil jij bijdragen? En waar word je blij van? Vervolgens kun jij echt instappen om deel te nemen. Dan kun je ervaren en zien wat op je pad komt. Laat ook beperkende opvattingen los en leer in deze weg te accepteren.


De complexiteit van veranderkracht

Ieder mens heeft een eigen missie in zijn of haar leven. Binnen onze systemen wordt vaak een ‘type’ medewerker gevraagd. Ik ben ervan overtuigd dat wij dit met elkaar moeten omdraaien. Kijk naar waar anderen in geloven en of dit aansluit bij jou en de organisatie. Een verandering start immers bij jezelf. Voor mij is dit ook wel, werken vanuit je hart. Ook dit heeft te maken met het nemen van eigen verantwoordelijkheid, want hoe sterk ben jij je van jezelf bewust? En hoe kun jij je wensen omzetten naar jouw werkelijkheid? Verandering in een samenwerking start met een gezamenlijk droombeeld voor de toekomst. Een open blik dus naar elkaar en jezelf. Durf vanuit je eigen potentieel te handelen! Pas jij wel als mens binnen jouw organisatie? Stel je eens een leven voor mét zekerheid, zou je dan nog doen wat je nu doet? Als mens wil je rollen aannemen die bij jóu passen om op een lange termijn vitaal te blijven. Deze persoonlijke kant van transities maakt verandering complex en ongrijpbaar voor velen.


Veranderingen in nieuwe tijden & leiderschap

Veranderingen gingen in het verleden veelal over fysieke zaken. Hier was een rationele en masculiene manier van leidinggeven passend bij. Tegenwoordig wordt ons werken steeds meer fluïde (zoals meer netwerken) en worden feminiene en emotionele kwaliteiten steeds belangrijker. Voor de toekomst is het zaak om deze aspecten te managen. Deze zaken zijn vaak ongrijpbaar en onzichtbaar. In de tijd waar we naar toe gaan kunnen we veel dingen niet direct zien maar wel aanvoelen. Het wordt dus tijd om bewuster te worden van onze eigen kracht en meer na te denken over het toekomstbeeld waarvan jíj als één persoon energie van krijgt. In de artikelen over intuïtie vertel ik hier meer over. Vervolgens is het zaak om hierbij passende mensen te zoeken of ze vinden jou door te netwerken. Van welke toekomst wil jij écht deel uitmaken? Dit kan met een open blik, een open hart en een open wil.


Persoonlijke reflexiviteit

Als je wilt veranderen is een hoge mate van persoonlijke reflexiviteit nodig. Je eigen projecties zie je terug in anderen. Vanuit mijn eigen ervaringen is het van belang om jezelf te transformeren door alles als een spiegel te bekijken. Iets wat jou raakt, zegt iets over jezelf. Daarnaast moeten we ons ‘ik-gevoel’ bewust toepassen in een groepsdynamiek. Dit kan alleen als jij duidelijk in je eigen energie staat. Alleen dan kun je actief bijdragen aan een meerwaarde van de groep. Je kan écht instappen in wie jij bent. Persoonlijke reflexiviteit is daarbij onmisbaar.


“Social reflexivity is a collective practice of imagining: it requires talking about differences and similarities straightforwardly, in the midst of forging relationships beyond the group” (Lichterman, 2005, p.47).”


Een veranderaanpak: Theory U

Eén van de veranderaanpakken voor organisaties die mij aanspreekt heet ‘theory U’. Binnen theory U is namelijk een bijzondere aandacht voor ons bewustzijn. In de kern gaat het om onze onbewuste en onzichtbare informatie bewust en zichtbaar te maken. Om vervolgens deze informatie te kunnen gebruiken in het proces van veranderen. Je kunt natuurlijk direct van A naar B zonder bewust stil te staan bij het veranderingsproces. De vraag die hierbij oprijst is ‘haal je het maximale uit je verandering?’ en ‘creëer je de toekomst die je uit deze verandering wil halen?’. Theory U vraagt leiders om zich in de toekomst te verplaatsen en hiernaar te handelen.


“Niet lijden uit het verleden maar leiden vanuit de toekomst die zich voor je ontvangt.”


Theory U gaat uit van 7 fasen: ‘downloading’, ‘seeing’, ‘sensing’, ‘presecencing’, ‘crystallizing’, ‘prototyping’ en ‘performing’. Hierbij staan zaken als waarnemen op verschillende dieptes, je cognitieve vermogen, je emotionele intelligentie. In een U-proces komen je zakelijke wereld en je privé wereld bij elkaar. Wat is mijn betekenis in de organisatie? Wat wil ik bijdragen? Dit is essentieel in de complexe netwerken. Rollen kun je niet meer spelen. Werkelijk jezelf verbinden. Je moet voelen wat je kunt en dit actief uitdragen. In de oplossingssfeer blijf je anders oppervlakkig. Je moet zelf dus écht instappen om te veranderen.


Wat kun jij doen?

De manier waarop we transformeren verschilt van persoon tot persoon. Ten eerste: neem je eigen verantwoordelijkheid. Streef naar een resultaat waarbij je verbinding voelt én actie op wil nemen. Verbind daarmee dus je innerlijke wereld met je uiterlijke doelen. Je innerlijke wereld kun je ontdekken door naar binnen te keren. Eén van de manieren is een gedachte experiment. Het visualiseren van je toekomst is een sterk middel. In een artikel over intuïtie en het pad van je hart gaan we hier verder op in. Ten tweede, stel vragen! Waarom doen we de dingen zoals we die doen? Er zijn namelijk allerlei facetten waarvan we niet weten waarom we ze zo doen. In tijden van transitie gaat het om regels te breken om zo nieuwe ruimte te creëren. Ten derde is het van belang om je lifestyle goed en kritisch te bekijken. Wat wil je hierin veranderen om duurzamer te leven? Zijn je acties in lijn met je idealen? Zowel voor jezelf als voor deze wereld? Breek de kaders dus open in jezelf én in jouw organisatie.


Een gedachte experiment voor jou!

De kracht van visualisatie kan bijdragen aan dingen voelen. Middels een gedachtenexperiment kun jij erachter komen hoe je jouw situatie kunt transformeren. Ga in een stille ruimte zitten en stel voor dat je droomt. Je bent op je ideale werkplek.

- Wat is dan anders en wat trekt je aan?

- Wat is je grootste bron van blijdschap in jouw organisatie/werk/project?

- Waar voel je de toekomst die blijdschap verder kan vergroten?

- Hoe gedraag jij je in deze situatie? En wat valt je hieraan op?

- Is je organisatie anders?

- Hoe gedragen de mensen zich om je heen?

- Wat is de belangrijkste verandering als je om je heen kijkt? En hoe voelt dit?

Noteer je bevindingen en probeer van je gevoel bewuster te worden.


Transformational Friends

Transformational Friends heb ik opgericht op basis vanuit mijn eigen ervaringen, gevoelens en inzichten. Ik vind dat het tijd is om beter naar onszelf te luisteren en hiernaar te acteren om écht te veranderen. Om deze reden schrijf ik ook dit artikel over onderwerpen die met mij resoneren. We moeten meer zelf beslissen wat nog past bij onze eigen persoonlijke ontwikkeling en wat niet. Mijn overtuiging is dat we met dezelfde gedragingen vanuit onszelf en onze omgeving níet zullen transformeren. We moeten van inhoud meer naar persoonlijk gaan. Binnen transformational friends werken we aan ons eigen reflectie vermogen en kijken we naar hoe we onze eigen passie kunnen laten aansluiten in transformatieprocessen. Hiervoor moeten we eerst met ons allen ons innerlijke transformeren. Hiervoor werken we met o.a. gedachtenexperimenten, visualisaties en een intensieve kennisdeling over diverse onderwerpen. Op deze manier kunnen we met ons allen méér verantwoordelijkheid nemen. Tot slot staat transformational friends ook stil bij jouw lifestyle. We spreken altijd met elkaar over wat anders moet, maar hoe verantwoordelijk, duurzaam en bewust maak je keuzes in je lifestyle? Veel leiders of overheidsmedewerkers zijn zelf nog onvoldoende bewust of handelen onvoldoende hiernaar. Hoe kunnen we dan als samenleving veranderen? Ook hiervoor geldt, met dezelfde overtuigingen en patronen is verandering lastig. Kom tot actie! Verbeter de wereld door bij jezelf te starten.


Groene groet,

Tiffany Pergens


#potentieel #theoryu #veranderkracht #duurzaamheid #duurzamemindset #mindset #transformationalfriends

0 comments

Related Posts

See All