Nieuwe waardes voor een duurzame wereld

Januari 2021

Een duurzame wereld: oude versus nieuwe waardes

De balans van de natuur staat steeds sterker onder druk met alle gevolgen van dien. Dit is o.a. terug te zien in cijfers over onze biodiversiteit, een toenemende luchtvervuiling, een verontreinigde bodem, medicijnresten in drinkwater en de huidige corona crisis. Een natuur in onbalans resulteert zowel direct als indirect voor individuele gezondheidsproblemen. Een duurzame wereld kunnen we met elkaar creëren door holistisch naar onszelf en onze leefomgeving te kijken. Álles in onze natuur en onszelf hangt met elkaar samen en dient terug in balans te komen. De duurzaamheidstransitie wordt (net als veel andere crisissen) onvoldoende aangestuurd op het nemen van een individuele verantwoordelijkheid. Door het probleem op te schalen verdwijnt de individuele betrokkenheid en blijft een fundamentele verandering uit. Gezamenlijk creëren we door individuele keuzepatronen grote afvalstromen, CO2-uitstoot, een hoog energieverbruik, watervervuiling, voedselschaarste etc. Van oude waardes die ons in een vervuilde wereld houden gaan wij de komende jaren afscheid nemen. Oude waardes zijn macht, hiërarchie, vluchtigheid, weerstand en ego. De transitie naar nieuwe waardes als bewustzijn, verbondenheid, duurzaamheid en gelijkwaardigheid gaan een nieuwe dimensie geven aan onze leefomgeving. Om dit te bereiken, dienen we ons collectieve bewustzijn te verruimen. De behoefte aan bewustwording, gezondheid, verbinding en duurzaamheid wordt dan ook alsmaar groter terwijl tegelijkertijd de problemen toenemen. De noodzaak tot concrete acties voor een duurzamere wereld wordt alsmaar groter. Maar waarom krijgen we dat toch niet voor elkaar na de vele pogingen tot maatregelen en veranderingen? De grote vraag die hierbij oprijst is: Hoe kunnen we dit dan wél gaan doen? Een kort antwoord op deze vraag is: 'Eigen verantwoordelijkheid nemen'. Het antwoord ligt echter in de praktijk complexer en vraagt een nadere uitleg.

Een innerlijke transformatie voor een duurzame wereld (gemaakt door Rémon Mulder)


Eigen verantwoordelijkheid nemen

Menselijk gedrag is complex en moeilijk te veranderen. Overtuigingen en patronen zitten vaak zo diep geworteld in ons gedrag waardoor een échte transformatie uitblijft. De duurzaamheidstransitie is voor velen van ons een abstract en globaal probleem waardoor de persoonlijke factor onderbelicht blijft. De noodzaak en het belang voor een duurzamere wereld wordt door velen uitgesproken maar acties in onze (dagelijkse) gedragingen blijven onvoldoende. De consumptie van o.a. vlees, reizen, plastics en brandstoffen blijft toenemen. Een bewuste manier van leven wordt ook door personen in voorbeeldfuncties onvoldoende uitgedragen. Het besef dat we als mens onderdeel zijn van ons ecosysteem is schaars. De mens wil continue controle houden en zekerheden. Dit komt niet ten goede van onze 'natuur'. Zeker in een kunstmatig land als Nederland staan we ver met ons bewustzijn af van de natuur. Het besef dat wij als mens onderdeel zijn van ons ecosysteem gaat evolueren omdat wij in de toekomst niet meer anders zullen kunnen. Bronnen raken uitgeput en de natuur raakt te ver verstoord waardoor ons eigen bestaansrecht in het geding komt.


Bijdragen aan de duurzaamheidstransitie wordt effectief als ieder een eigen verantwoordelijkheid neemt. De volle verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en onze leefwereld begint bij het besef dat alles in onze wereld verbonden is. Een bewustwording van je eigen mensbeeld in relatie tot de natuur is essentieel om duurzaam te transformeren op individueel, maar ook op globaal niveau. De duurzaamheidstransitie raakt op deze manier ook jouw eigen persoonlijke en spirituele groei. Deze kant van de transitie is in de loop der jaren onvoldoende onder de aandacht gebracht maar essentieel om samen te transformeren.

"Een transformatie start bij je eigen mindset tegen het licht houden"


Jouw mensbeeld

Jouw mensbeeld is bepalend om onze duurzaamheidstransitie op de lange termijn te laten slagen. Je mensbeeld bestaat uit je eigen overtuigingen en opvattingen over jezelf én de wereld om jou heen. Hoe verhoudt jij jezelf tot de natuur? Waarom consumeer jij zaken? Hoe bewust vind je dat je leeft? Handel je uit een ego of maak je uit verbondenheid dagelijkse keuzes? Op dit vlak raakt de duurzaamheidstransitie jou als individu en jouw eigen vermogen om te transformeren. Jouw vermogen om mee te transformeren in tijden van crisissen en transitie is de sleutel naar een duurzame en verbonden wereld. Het besef dat alles wat wij zien met elkaar verbonden is, is voor velen nog een abstract principe. Doordat wij onszelf dusdanig hebben verwijderd van de 'natuurlijke leefwereld' is het voor velen van ons lastig om terug te komen bij onszelf, laat staan om zich te verbinden met de natuur. De vraag die hierbij regelmatig oprijst is dan ook 'Hoeveel crisissen zijn nog nodig voor een bewuste samenleving?'. De verbondenheid met je leefwereld start in jezelf. Op dit vlak raakt de duurzaamheidstransitie je eigen persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Tot hoeverre ben jij in staat om op te komen voor de belangen van de natuur? In welke mate kun jij verantwoordelijkheid nemen voor je leefomgeving? En wat onderneem jij hiervoor op dagelijkse basis? Nieuwsgierig naar hoe jij jouw mensbeeld in kaart kunt brengen? Klik dan hier voor een nadere uitleg.


Evolueren naar een duurzame wereld

De duurzaamheidstransitie raakt iedereen. Op diverse niveaus zijn veranderingen noodzakelijk om een duurzamere wereld te creëren. Oude waardes als macht, hiërarchie, vluchtigheid en ego dienen langzaam te verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe waardes als verbondenheid, duurzaamheid en gelijkwaardigheid. Transformational Friends zijn nodig om deze waardes op verschillende niveaus in werking te zetten. Elkaar spiegelen in onze gedragingen om samen te transformeren is cruciaal om toe te groeien naar een duurzame en verbonden wereld. De bewustwording van je eigen mensbeeld en je dagelijks handelen is een belangrijke stap die wij samen gaan zetten. Daarnaast is in dialoog blijven en het juiste voorbeeld geven essentieel. Je eigen bewustzijn & duurzaamheid zijn kortom onafscheidelijk. Ook gaan we bestaande systemen transformeren naar nieuwe waardes om in harmonie met ons ecosysteem te leven. Bedrijven, onderwijsinstellingen, gezondheidsinstellingen, politieke leiders en individuen dienen samen keuzes te maken op basis van nieuwe waardes voor een duurzame wereld.

Je eigen bewustzijn & duurzaamheid zijn onafscheidelijk

Geschreven door: Tiffany Pergens


Meer weten over een transformatie proces of wil jij ook transformeren? Neem dan contact op met Transformational Friends!


#transformatie #bewustzijn #duurzamemindset #leefomgeving #ego #duurzaamheidstransitie #nieuwewereld #persoonlijktransformeren #coaching

0 comments

Related Posts

See All