Ecopsychologie

Transformational Friends zoeken de verbinding tussen onze psyche en ons ecosysteem. Technische oplossing zijn er al vaak voldoende maar ons eigen ecologische gedrag wordt amper besproken in onze duurzaamheidstransitie. Waarom is de mens zo destructief naar onze aarde en waarom is er momenteel nog zoveel weerstand in de samenleving ? Kortom gaat een transitie niet alleen over technische oplossingen maar ook over ons menselijk gedrag, ook wel over onze psyche. Een upcoming thema is 'ecoosychologie'. waarbij de relatie tussen ons 'menszijn' t.o.v. onze natuurlijke omgeving centraal staat. De term werd waarschijnlijk voor het eerst gebruikt in het boek 'the voice of the earth' van Theodore Roszak.


Het is tijd dat zowel onze ecologie en onze psychologie met elkaar evolueren, beide disciplines zijn nodig in onze duurzaamheidstransitie. Ecopyschologie is het werkveld waarin de wisselwerking tussen ecologie en psychologie wordt bestudeerd. In de 'ecopsychologie' gaan we er vanuit dat de Westerse wereld sterk gerationaliseerd is waarbij een afscheiding van onze intuïtieve kant heeft plaatsgevonden. Net zoals veel zaken in het leven, is juist een intuïtieve verbinding vanuit onszelf nodig om contact te maken met de natuur en daadwerkelijk écht te voelen hoe het met de natuur en onszelf gaat. De ratio boven onze intuïtie plaatsen, wordt weerspiegeld in onze maatschappij: de mens zit zich boven de natuur. De natuur is een 'object' geworden waarbij uitbuiting en beheersing vanzelfsprekend waren. Het contact verliezen met onze natuur is hierdoor vanzelfsprekend geworden met als gevolg dat we ook ons eigen natuurlijke evenwicht verloren hebben. Een toename in welvaartziekten en de gevolgen van klimaatverandering nemen niet voor niets toe.


Als je dit bovenstaande leest, is het vanzelfsprekend dat onze eigen persoonlijke groei en het bewustzijn van onze aarde hand in hand gaan. Zelfontplooiing en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Momenteel zijn nog veel mensen bang dat 'vrijheden' zullen verdwijnen bij een duurzaam leven. Deze angstgedachte is niet een basis voor een ware transformatie. De duurzaamheidstransitie gaat juist over het terugwinnen van onze vrijheden dóór onszelf te verbinden met de natuur. Leer meer over jezelf, weerstanden en verbind je met de natuur. Ons menselijke bewustzijn moet de komende decennia transformeren om weer verbondenheid in onszelf en met de aarde te voelen, ons ecosysteem transformeert dan vanzelfsprekend. Verrijk jij jezelf ook mét de natuur?


Geschreven door: Tiffany Pergens (2021).

#ecopsychologie #ecopsychology #natuur #brein #verbinding #ecotherapie

Related Posts

See All