top of page
Zoeken

Wat is duurzaamheid? Duurzaamheid is een mindset -Een definitie, opinie en benadering

Duurzaamheid... Tsja, het woord roept bij iedereen tegenwoordig wel een reactie op. De een kan het woord niet meer horen terwijl de ander het woord te pas en onpas gebruikt. Ik zie in de dagelijkse praktijk dat het woord uiteenlopende gevoelens van verwarring, irritatie en verbondenheid oproept. Als je echter weet wat duurzaamheid is, zijn deze reacties verklaarbaar en is er helemaal geen 'goed' of 'fout' over wat duurzaamheid is. Wat duurzaamheid is, moet echter alleen vaker uitgelegd worden. In dit artikel leg ik uit wat duurzaamheid is, en hoe jij deze definitie voor jezelf, in jouw team en/of organisatie kunt benaderen. Want wat bedoelen we nu eigenlijk met 'duurzaamheid'?


Om te begrijpen wat duurzaamheid is, moeten we terug de tijd in reizen. Daar waar wij nu overspoeld worden met het woord duurzaamheid, was dit in de vorige eeuw een heel ander verhaal. In het begin van de vorige eeuw kende namelijk nog niemand het begrip ‘duurzaamheid’. De eerste grondbeginselen van het begrip duurzaamheid ontstonden pas in de Westerse wereld vanaf de jaren 60-70 van de 20ste eeuw. Toen werd voor het eerst zichtbaar welke effect de mensheid heeft op haar omgeving. De eerste 'duurzaamheidssignalen' waren een feit en werden steeds meer publiekelijk bekend gemaakt. Denk aan de publicatie 'The limits of Growth' van de Club van Rome. In deze publicatie werd aangegeven dat als de mensheid op de huidige voet bleef door consumeren, de rek er over 100 jaar uit zou zijn. Dit verklaart dus ook waarom veel mensen nog steeds aan milieu denken als we spreken over 'duurzaamheid'. Sinds de jaren 60-70 van de vorige eeuw komen stapje voor stapje, steeds meer mensen tot inkeer dat de huidige wijze waarop wij onze planeet behandelen, niet meer toekomstbestendig is. Ook de definitie van wat 'duurzaamheid' is, rekt door de jaren heen steeds verder op. Duurzaamheid gaat steeds over meer en meer zaken. Dit is terug te zien in de rapporteren en publicaties die sinds deze tijd verschenen zijn. Denk maar eens aan het rapport van de Brundtlandt Commissie in de jaren 80 waarin voor het eerst 'duurzame ontwikkeling' genoemd wordt maar ook de toenemende documentaires sinds de jaren 90 zoals die van David Attenborough en Al Gore en de introductie van de 3P's (People, Planet, Profit). De meest recente Sustainable Development Goals (SDG'S) illustreren ook dat duurzaamheid een allesomvattend ding is geworden.


Wat ik opvallend vind, is dat in sommige tribale culturen het begrip duurzaamheid nog steeds onbekend is. Dit is te verklaren als je nadenkt over hoe het woord duurzaamheid zich ontwikkeld heeft. Tribale culturen hebben bijvoorbeeld geen landbouwrevolutie of industriële revolutie gehad en staan vaak nog meer in contact met hun natuurlijke omgeving en behouden hiermee een balans. Duurzaamheid gaat in de kern dan ook om een balans tussen menselijke interacties met haar natuurlijke omgeving. Ik kom dagelijks overal 'duurzaam', ‘toekomstbestendig’, 'milieu', 'klimaatverandering' en ‘circulariteit’ tegen. Al deze definities staan voor mij symbool voor de constante zoektocht naar een balans tussen mens en natuur. De opvattingen over wat een ‘gezonde balans’ is tussen menselijke interacties met haar natuurlijke omgeving, is echter een lastige kwestie en verschilt per individu en situatie. Duurzaamheid is daarmee altijd maatwerk, persoonsgebonden en contextafhankelijk. Ieder mens geeft immers een eigen invulling aan deze balans vanuit zijn of haar eigen opvattingen. Het is dan ook niet vreemd dat iedereen een eigen betekenis erop nahoudt, begrippen anders interpreteert en dat organisaties het woord te pas en onpas inzetten.


"Duurzaamheid gaat in de kern over een gezonde balans tussen menselijke interacties met haar natuurlijke omgeving."

In mijn optiek is de term ‘duurzaamheid’ in essentie een krachtige term die aangeeft dat er een gezonde balans moet zijn tussen menselijke interacties met haar natuurlijke omgeving. Ik ben persoonlijk van mening dat we de term duurzaamheid moeten blijven gebruiken omdat een nieuwe definitie vroeg of laat niet het daadwerkelijke probleem oplost. Het daadwerkelijke probleem zit namelijk in hoe wij denken over onszelf, elkaar en onze natuurlijke wereld. Of dit nu duurzaam, klimaat, circulair, milieu of armoedebestrijding genoemd wordt, dat maakt in de praktijk niet zo veel uit. In de kern gaat duurzaamheid om onze zoektocht naar balans tussen mens en natuur. Een balans die standaard in ons denken en doen moet zitten, ook wel in onze mindset.


'Duurzaamheid is een mindset'

Om aan de slag te gaan met de mindset van mensen op het gebied van duurzaamheid, heb ik de unieke methode 'een duurzame mindset' ontwikkeld. Hiermee krijg je grip op een mindset op het gebied van duurzaamheid en kunnen individuen en teams hun impact vergroten. Samen bereiken we versneld duurzaamheidsdoelstellingen. Aan de slag de duurzame mindset in jouw organisatie? Bekijk dan hier wat ik voor je kan betekenen.


Geschreven door: Tiffany Pergens.duurzaamheid is een mindset
Comments


bottom of page