De kracht van verbeelding in onze transitie


April 2020 – Het bekende gezegde: ‘Eén beeld zegt meer dan duizend woorden’ is een alom bekend spreekwoord. Verschillende disciplines rondom de duurzaamheidstransitie (denk aan planologie en bestuurskunde) blijft de kracht van creatieve verbeeldingskracht vaak onbenut. We leveren massaal rapporten en regels op die vervolgens op een grote stapel belanden zonder enige beleidseffectiviteit. Eén beeld of één animatie kan een grote bijdrage leveren aan onze bewustwording. Hoe kun jij ervoor zorgen dat je beleidsbijdrage meer aandacht krijgt?


“Eén beeld zegt meer dan duizend woorden”

Wie kijkt, die blijft!

Eén beeld kan meer emoties oproepen dan velen regels tekst of spreken. Emoties als angst, verblijden, shockeren, ontroeren of verbazen komen los bij beelden. De boodschap komt niet alleen beter over, maar blijft ook beter hangen. Een beeld roept hoe dan ook reacties op, juist de reacties die wij in een transitie nodig hebben om elkaar te triggeren. Een beeld verwerken we namelijk gemiddeld 60.000 keer sneller dan tekst. Hoe komt dit nu? En waarom maken we dan niet meer gebruik van beelden? Ten eerste denken wij allen in beelden, de een meer dan de ander. Op deze manier leren wij immers ook een taal. Onze gedachten, gevoelens en regels omzetten naar een daadwerkelijk beeld is voor velen lastig. Het vraagt om verschillende skills die wij niet standaard geleerd krijgen. Het duidelijk maken van je ideeën en doelen vraagt dus ook om andere skills: communicatie, conceptueel denken, beeldend denken en eventueel visuele skills (tekenen, digitaal verbeelden etc.).


Beelden in tijden van transitie

In tijden van transitie gaat het om ons eigen gedrag. Bewust worden van je eigen gedrag kan op verschillende manieren. Een transitie is voor velen onder ons complex waardoor een beeld of animatie de kern kan vereenvoudigen. Wanneer het lastig is om verandering te bereiken, helpt een beeld om je doel te bereiken. Voor een bewustwording is het van belang om de complexiteit te ontrafelen. Eén beeld kan meer (politieke) discussie losmaken in alle lagen van de samenleving, dan woorden kunnen bewerkstelligen. De beelden brengen de situatie even heel dichtbij. Ze laten de ernst van de situatie zien. De laatste jaren zien we dan ook dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van beeldvorming. Om de transitie te versnellen is het zinvol om ook zelf meer uit te (laten) drukken in beeld.


Wat kun jij doen?

Als (young) professional wordt het steeds belangrijker om meer te denken in beelden. Verschillende zaken waarmee wij allen werken zoals data, beleidsregels, wetgeving en communicatie vindt nog veel plaats middels spreken of tekst. Non-verbaal kunnen we echter een sterkere impuls even aan onze boodschap. Naast de verbeelding is het ook belangrijk de boodschap kort en krachtig blijft.


Mijn bijdragen

Vanuit mijn creatieve kant ben ik altijd gefascineerd geweest naar de vertaling van teksten en boodschappen naar één krachtig beeld. Vanuit mijn creatieve kant heb ik de afgelopen jaren bijdragen gegeven over de transformatie van openbare ruimten, Nederland in 2300 (zie afbeelding) en over hoe onze samenleving emissieloos uit zal zien (post-fossil city). Daarnaast vind ik het in mijn werk belangrijk om goed na te denken over boodschappen die uitgedragen moeten worden. Hierbij is het ook van belang dat je als (young) professional meer beeldend, conceptueel denkt en verbind met vormgevers. Om je idee uit te drukken is het van belang om goed samen te werken met vormgevers. Het is ook handig als je zelf enige basiskennis hebt over Adobe programma’s, filmmontage en communicatie. Dit versnelt het brainstormproces met vormgevers en lokt meer creativiteit uit. Binnen transformational friends worden boodschappen dan ook op beeldendere manieren geuit en geëxperimenteerd met vormen van communicatie. We zijn constant op zoek naar trigger points om de transitie te versnellen. Beelden en kunst zijn hiervoor in mijn optiek onmisbaar.


Veranderkracht in beelden

Hoewel we veel gewend zijn op het gebied van beeld, kunnen ze ons nog steeds aangrijpen, ontroeren, bewegen en zelfs zo indringend zijn dat we ze liever niet hadden willen zien. Te forcerend, zou je kunnen denken, maar het heeft ook iets moois. Het laat mensen inzien dat het menens is en tijd voor transformatie is. De ernst van de situatie die je met één beeld kunt laten zien, vat je niet snel samen in woorden. Beelden zorgen dus voor verandering op verschillende manieren. Gebruik dus ook jouw verbeeldingskracht in de transitie!


Nederland in 2300 door Tiffany Pergens & Rémon Mulder - Publicatie door Blauwe Kamer.


#ontwerpen #beeldenddenken #stedenbouw #planologie #NL2300 #toekomstvanNederland #zeespiegel #klimaatverandering0 comments

Related Posts

See All