top of page
Zoeken

CSRD en de mindset van medewerkers: veranker duurzaamheid in het DNA van jouw organisatie


CSR duurzaamheid organisaties

Wet- en regelgevingen vanuit Europa nemen steeds sterker toe. Dit komt o.a. door de Europese Green Deal waarbij gestreefd wordt naar een klimaatneutraal Europa. Dit betekent dat Europa in 2050 netto nul broeikasgassen uitstoot, een economische groei kent zonder uitputting van grondstoffen en geen mens of regio aan zijn lot wordt overgelaten. Het streven is dat Europa met deze doelstellingen het eerste continent gaat zijn wat klimaatneutraal is. Deze ambities hebben grote effecten op organisaties in Europa. Zo is recent de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ingevoerd voor in eerste instantie vanaf 2024 beursgenoteerde bedrijven. Dit transformerende wetsvoorstel van de Europese Commissie verplicht bedrijven om per 1 januari 2024 de rapportagevereisten naast financiële prestaties uit te breiden met duurzaamheidseisen, ook wel Environmental, Social & Governance (ESG) genoemd. Deze nieuwe wetgeving stimuleert meer transparantie op het gebied van duurzaamheid en stimuleert organisaties zo om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren.


De CSRD gaat uit van de zogenoemde dubbele materialiteitsbeoordeling. Deze beoordeling houdt in dat organisaties bij een beoordeling van duurzaamheidskwesties moeten kijken vanuit twee perspectieven. Enerzijds hebben organisaties invloed op mens en milieu (de inside-out visie). Denk aan schade door bedrijfsactiviteiten aan de omliggende natuur door afval dumping of uitputting. Anderzijds heeft de omgeving en het milieu een effect op de organisatie waardoor (nieuwe) risico's en kansen zich voordoen (de outside-in visie). Een voorbeeld: het uitvallen van een elektriciteitsnet of een overstroming door weersextremen. Door het hanteren van deze perspectieven wordt inzichtelijk gemaakt welke zaken meegenomen moeten worden in de duurzaamheidsrapportages. De CSRD dwingt met deze perspectieven niet alleen een rapportageverplichting aan het einde van de keten maar ook het verder verduurzamen van de gehele keten in en buiten organisaties. Rapportering is slechts 'de achterkant' van het verduurzamingsproces in organisaties. De komst van de CSRD is dan ook een stap voor uit in het boeken van duurzame resultaten in organisaties.

"Rapportering is slechts 'de achterkant' van het verduurzamingsproces in organisaties"

Met de komst van de CSRD wordt het succes van een organisatie dus niet alleen meer beoordeeld op basis van de financiële resultaten, maar ook op de effecten van mens en milieu (CSR). De CSRD stimuleert hiermee niet alleen rapportering achteraf maar verduurzaming in de gehele keten van organisaties (maar ook daarbuiten). Het opstellen van duurzaamheidsdoelstellingen wordt dus met de CSRD ook gestimuleerd. Het meekrijgen van medewerkers in deze doelstellingen wordt daarmee cruciaal. Indien medewerkers geen duurzame successen weten neer te zetten, worden doelen niet gerealiseerd en levert dit ongewenste resultaten in de rapportage. De CSRD gaat dus niet alleen meer over rapporteren maar des te meer om medewerkers in de gehele organisatie (en vaak ook daarbuiten) mee te krijgen in de duurzaamheidsdoelen van jouw organisatie. Medewerkers moeten meegenomen worden in de juiste mindset.

"De CSRD gaat dus niet alleen meer over rapporteren maar des te meer om medewerkers in de gehele organisatie mee te krijgen in de duurzaamheidsdoelen van jouw organisatie."

Naast de CSRD (en andere wetgeving naast de CSRD) komen er steeds meer andere wettelijke verplichtingen voor organisaties. Het belang om als organisaties te verduurzamen en om hierin jouw medewerkers in mee te nemen wordt daarmee steeds belangrijker. Wil jij jouw medewerkers meekrijgen in de transformatiestand die nodig is om duurzaamheid in het DNA van jouw organisatie te verankeren? Ontdek hier hoe Transformational Friends jouw personeel kan trainen en begeleiden in duurzame transformatie processen in jouw organisatie.


Geschreven door: Tiffany Pergens (11 oktober 2023).


Comments


bottom of page