top of page

DUURZAME MINDSET SCAN

Een unieke tool voor duurzame transformaties in organisaties

Vind jij het lastig om mensen mee te krijgen in duurzame transformaties? En wil jij...

✔️ Sneller duurzame resultaten bereiken in jouw organisatie?

✔️Veerkrachtig en effectief aan duurzame transformaties werken?

✔️ De oorzaak achterhalen waarom een duurzame transformatie nog niet optimaal verloopt in jouw team en/of organisatie?

✔️ Dat het duurzaamheidsbeleid van de organisatie aansluit bij de mindset van individuen en teams en dat medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn?

WAT IS DE DUURZAME MINDSET SCAN (DMS)?

De DMS is gebaseerd op het unieke gedachtegoed 'de duurzame mindset' en maakt een uitgebreide organisatie- en mindsetanalyse van jouw team of organisatie. De DMS  maakt een doorlichting van de mindsets op het gebied van duurzaamheid in jouw organisatie. Dit kan op 3 niveaus: individueel, team en/of organisatie. De DMS maakt inzichtelijk hoe ver een mindset ontwikkeld is, laat het ontwikkelpotentieel van een individu, teams en organisatie zien in één oogopslag en neemt weerstanden en onduidelijkheden weg tijdens duurzame transformaties. Bereik met de unieke DMS versneld duurzaamheidsdoelen in jouw organisatie.

Dit levert de DMS jouw organisatie op:

ESG duurzaamheid
duurzame teameffectiviteit

Versnelde impact

Team effectiviteit & gedrag

De mindset van medewerkers bepaalt de snelheid van het duurzame succes in jouw team en/of organisatie. Bereik nu met de DMS versneld duurzaamheidsdoelstellingen in jouw team en/of organisatie. 

Duurzame transformaties gaan niet alleen over inhoud. Ze gaan vaak des te meer over samenwerken, cultuur en gedrag. De DMS maakt inzichtelijk hoe individuen en teams hun mindset kunnen versterken op een positieve wijze zodat de teameffectiviteit vergroot wordt. 

Fundamentele aanpak
Ontwerp zonder titel (13).png

Fundamentele aanpak

Handelingsperspectief

De DMS biedt een diepgaand inzicht op individueel, team en organisatie niveau. Jouw organisatie krijgt grip op zowel de bovenstroom (beleid, programma's etc.) als de onderstroom (gedrag, cultuur etc.) in de organisatie op het gebied van duurzaamheid.

Individuen en teams kunnen aan de slag met het doorvoeren van duurzame transformaties waardoor doelstellingen bereikt worden. Individuen en teams ontvangen handelingsperspectief opmaat afhankelijk van hun rol en positie.

Wat kun je verwachten?

1

Onderzoek

De DMS vindt plaats door een uitgebreide vragenlijst en interviews met medewerkers. Ook vindt een onderzoek plaats binnen de organisatie waarbij jaarverslagen, analyse resultaten en primaire organisatie processen geanalyseerd worden. Daarbij wordt gelet of er een match is tussen doelstellingen en de mindset van medewerkers. Het eindresultaat van stap 1 is een uitgebreid rapport over hoe duurzaam de mindset van een organisatie is.

LinkedIn DMS (2).png

2

Resultaten

De resultaten uit het onderzoek worden gepresenteerd aan de organisatie. Samen bespreken we de resultaten van de scan, reflecteren we op het rapport. Ook bekijken we het ontwikkelpotentieel voor individuen, teams en de organisatie en of wat dit voor iedereen betekent. Het resultaat van stap 2 is inzicht in het ontwikkelpotentieel van individuen en teams in de organisatie.

Blue Yellow Green Gradient Donation Opportunities Peace Poster.png

3

Vervolgtraject

Op basis van het ontwikkelpotentieel stellen we een vervolgtraject op maat samen op. Hieruit blijkt welke specifieke uitdagingen voor liggen en wat precies nodig is binnen de organisatie m duurzame transformaties te versnellen. Gedurende het vervolgtraject worden medewerkers gecoacht, intensief begeleidt en wordt het transitiespel samen nader vorm gegeven zodat duurzaamheidsdoelstellingen versneld bereikt worden.

Blue Yellow Green Gradient Donation Opportunities Peace Poster (1).png

Geschikt voor:

De Duurzame Mindset Scan is geschikt voor overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven die werken aan duurzaamheidsdoelstellingen. De scan is geschikt voor iedere organisatiegrootte. 

Investering

De Duurzame Mindset Scan (DMS) wordt aangeboden in een trajectvorm voor teams en organisaties. Afhankelijk van de organisatiegrootte, de duur van het vervolgtraject en overige zaken wordt een totaalprijs gehanteerd. 

Prijs in overleg. Vanaf €2500 excl. BTW

*Trajecten voor individuen zijn mogelijk op aanvraag.

bottom of page